پرسش هاي متداول
کلمات کليدي    
مطلبنمايش
چگونه شناسه يكتاي كارنامه را بدست آورم؟ نمايش
براي لغو/انصراف آزمون چه كار كنم؟ نمايش
براي تغيير تاريخ/شهر آزمون چه كار كنم؟ نمايش
آيا تعداد دفعات ثبت نام در ازمون هاي توليمو داراي محدوديت است؟ نمايش
نتايج آزمون معمولا چند روز پس از آزمون اعلام مي شود؟ نمايش
آيا آزمون توليمو نمره منفي دارد؟ نمايش
مدارك و وسايل مجاز همراه داوطلب در روز آزمون چه مي باشد؟ نمايش
مهلت ثبت نام اينترنتي به پايان رسيده است. آيا امكان تمديد مهلت وجود دارد؟ نمايش
ظرفيت شهر انتخابي تكميل شده است. آيا امكان افزايش ظرفيت وجود دارد؟ نمايش
چگونه از تاريخ آزمون هاي توليمو مطلع شوم؟ نمايش
لهجه قسمت هاي صوتي كه در بخش شنيداري استفاده مي شود، چيست؟ نمايش
براي شركت در آزمون محدوديت سني وجود دارد؟ نمايش
آيا مي توانم در چندين آزمون و درتاريخ هاي نزديك به هم شركت كنم؟ نمايش
چگونه شماره پرونده و كدپيگيري ثبت نام را بدست آورم؟ نمايشCopyright © 2021 sanjesh.org, All right reserved