مهلت ثبت نام اينترنتي به پايان رسيده است. آيا امكان تمديد مهلت وجود دارد؟  

خیر؛ مهلت ثبت نام در هر آزمون از 3 ماه قبل آغاز و 15 روز قبل از روز آزمون به پایان می رسد و پس از اتمام مهلت ثبت نام، اطلاعات داوطلبان ثبت نام شده جهت سایر امور اجرایی آزمون در اختیار واحدهای مربوطه قرار میگیرد و به همین دلیل امکان تمدید مهلت ثبت نام وجود ندارد. از این رو خواهشمند است از مراجعه حضوری به سازمان  یا ارسال درخواست به هر نحو خودداری کنید.
 

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين