نتايج آزمون معمولا چند روز پس از آزمون اعلام مي شود؟  

نتایج آزمون معمولا بین 25 تا 35 روز پس از آزمون آماده می شود و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود و ضمنا همزمان با اعلام نتیجه از طریق سایت، نسخه ای از کارنامه به اداره پست تحویل می شود تا به نشانی اعلام شده در پروفایل داوطلبان ارسال شود.
 
 
 
لازم به ذکر است که نشانی مورد استفاده برای ارسال کارنامه برای هر آزمون حدودا 15 روز قبل از هر آزمون از پروفایل داوطلبان استخراج می شود و اگر پس از این زمان نشانی داوطلبی در پروفایل تغییر کند کارنامه به همان نشانی قبلی ارسال خواهد شد.
 

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين