نتايج آزمون معمولا چند روز پس از آزمون اعلام مي شود؟  

نتایج آزمون معمولا بین 8 تا 12 روز پس از آزمون آماده می شود و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.
 

Copyright © 2020 sanjesh.org, All right reserved