نتايج آزمون معمولا چند روز پس از آزمون اعلام مي شود؟  

نتایج آزمون معمولا بین 10 تا 15 روز پس از آزمون آماده می شود و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود. 
 
 
لازم به ذکر است که نشانی مورد استفاده برای ارسال کارنامه برای هر آزمون حدودا 15 روز قبل از هر آزمون از پروفایل داوطلبان استخراج می شود و اگر پس از این زمان نشانی داوطلبی در پروفایل تغییر کند کارنامه به همان نشانی قبلی ارسال خواهد شد.
 

Copyright © 2020 sanjesh.org, All right reserved