چگونه از تاريخ آزمون هاي توليمو مطلع شوم؟  

در صفحه اصلي سايت tolimo.sanjesh.org لينك برنامه زماني آزمون ها وجود دارد كه حاوي تاريخ آزمون ها و شهرهايي كه آزمون در آنجا برگزار مي شود، مي باشد.
 

Copyright © 2017 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين