چگونه از محل برگزاري آزمون و شماره صندلي مطلع شوم؟  

پس از اتمام ثبت نام تاريخ آزمون و شهر آزمون در بخش «آزمون هاي من» قابل مشاهده است و نشاني دقيق محل برگزاري آزمون و همچنين شماره صندلي حدودا 48 ساعت قبل از آزمون از طريق نرم افزار اينترنتي چاپ كارت ورود به جلسه كه بر روي سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org قرار ميگيرد، قابل دسترس خواهد بود.
 

Copyright © 2017 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين