آيا مي توانم در چندين آزمون و درتاريخ هاي نزديك به هم شركت كنم؟  

بله؛ محدودیتی وجود ندارد. لازم به ذکر است امکان انصراف در آزمون وجود ندارد لذا در انتخاب تاریخ آزمون دقت کنید.
 

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين