براي تغيير تاريخ/شهر آزمون چه كار كنم؟ (قديمي)  

لازم است داوطلبان درخواست خود را به يكي از شيوه هاي زير حداكثر تا 15 روز قبل از روز برگزاري آزمون براي سازمان ارسال كنيد:
1- ارسال درخواست اينترنتي مبني بر تغييرتاريخ/شهر در سيستم پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش
يا
2- ارسال درخواست كتبي مبني بر تغيير تاريخ/شهر به واحد آزمون هاي زبان انگليسي اداره ثبت نام در مركز اجراي آزمون هاي سازمان سنجش
 
تذكر مهم:
1- درخواست هايي كه پس از 15 روز قبل از روز برگزاري آزمون به سازمان برسد قابل پيگيري نخواهد بود.
2- درخواست ها بايد شفاف بوده و به تاريخ و شهر مورد تقاضا به وضوح اشاره شود. درخواست هاي مبهم قابل پيگيري نيست.
3- امكان به تاخير انداختن آزمون به آزمونهاي همان سال شمسي بلامانع است ولي انتقال به آزمون سال شمسي بعد وجود ندارد.
4- امكان جلو انداختن آزمون و تغيير تاريخ آزمون ماه هاي بعد به آزموني كه فايل ثبت نام آن بسته شده است وجود ندارد.(فايل ثبت نام 15 روز قبل از روز برگزاري آزمون بسته خواهد شد)
 
براي اطلاع از نشاني ها جهت مكاتبه به لينك زير مراجعه كنيد:
http://www.sanjesh.org/contactus.aspx
 
نشاني سيستم پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش:
http://request.sanjesh.org
 

Copyright © 2021 sanjesh.org, All right reserved