براي لغو/انصراف آزمون چه كار كنم؟  

امکان انصراف یا استرداد وجه هزینه آزمون وجود ندارد؛ لذا از ارسال درخواست انصراف از شرکت در آزمون و استرداد هزینه خودداری کنید.
 
چنانچه قادر به شرکت در آزمونی نیستید می توانید حداکثر تا 15 روز قبل از روز برگزاری آزمون، با مراجعه به صفحه «آزمون های من» درپروفایل خود نسبت به تغییر آزمون اقدام کنید.
 
تذکر مهم:
برای تغییر آزمون لازم است قوانین مربوطه را که در همین سایت اعلام شده است، مطالعه کنید
 

Copyright © 2020 sanjesh.org, All right reserved