براي لغو/انصراف آزمون چه كار كنم؟  

امکان انصراف یا استرداد وجه هزینه آزمون وجود ندارد؛ لذا از ارسال درخواست انصراف از شرکت در آزمون و استرداد هزینه خودداری کنید.
 
چنانچه قادر به شرکت در آزمونی نیستید می توانید حداکثر تا 5 روز قبل از روز برگزاری آزمون، با مراجعه به صفحه «آزمون های من» درپروفایل خود نسبت به تغییر آزمون اقدام کنید.
 
تذکر مهم:
برای تغییر آزمون لازم است قوانین مربوطه را که در همین سایت اعلام شده است، مطالعه کنید
 

Copyright © 2021 sanjesh.org, All right reserved