براي لغو/انصراف آزمون چه كار كنم؟  

امكان انصراف يا استرداد وجه هزينه آزمون وجود ندارد؛ لذا از ارسال درخواست انصراف از شركت در آزمون و استرداد هزينه خودداري كنيد.
 
چنانچه قادر به شركت در آزموني نيستيد مي توانيد حداكثر تا 15 روز قبل از روز برگزاري آزمون، با مراجعه به صفحه «آزمون هاي من» درپروفايل خود نسبت به تغيير آزمون اقدام كنيد.
 
تذكر مهم:
براي تغيير آزمون لازم است قوانين مربوطه را كه در همين سايت اعلام شده است، مطالعه كنيد
 

Copyright © 2017 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين