براي تغيير تاريخ/شهر آزمون چه كار كنم؟  

جهت تغییر آزمون می توانید تا 5 روز قبل از روز برگزاری آزمون به صفحه «آزمون های من» در پروفایل خود مراجعه کرده و تاریخ آزمون مورد نظر را ویرایش کنید.
 
تذکر مهم:
1- با توجه به محدود بودن ظرفیت مراکز برگزاری، اگر ظرفیت آزمونی که قصد تغییر به آن را دارید تکمیل شده باشد، سامانه اجازه تغییر نخواهد داد.
2- امکان به تاخیر انداختن آزمون به آزمونهای همان سال شمسی بلامانع است ولی انتقال به آزمون سال شمسی بعد وجود ندارد.
3- امکان جلو انداختن آزمون و تغییر تاریخ آزمون ماه های بعد به آزمونی که فایل ثبت نام آن بسته شده است وجود ندارد.(فایل ثبت نام 5 روز قبل از روز برگزاری آزمون بسته خواهد شد)
 

Copyright © 2021 sanjesh.org, All right reserved