براي تغيير تاريخ/شهر آزمون چه كار كنم؟  

جهت تغيير آزمون مي توانيد تا 15 روز قبل از روز برگزاري آزمون به صفحه «آزمون هاي من» در پروفايل خود مراجعه كرده و آزمون مورد نظر را ويرايش كنيد.
 
تذكر مهم:
1- با توجه به محدود بودن ظرفيت مراكز برگزاري، اگر ظرفيت آزموني كه قصد تغيير به آن را داريد تكميل شده باشد، سامانه اجازه تغيير نخواهد داد.
2- امكان به تاخير انداختن آزمون به آزمونهاي همان سال شمسي بلامانع است ولي انتقال به آزمون سال شمسي بعد وجود ندارد.
3- امكان جلو انداختن آزمون و تغيير تاريخ آزمون ماه هاي بعد به آزموني كه فايل ثبت نام آن بسته شده است وجود ندارد.(فايل ثبت نام 15 روز قبل از روز برگزاري آزمون بسته خواهد شد)
 

Copyright © 2020 sanjesh.org, All right reserved