ظرفيت شهر انتخابي تكميل شده است. آيا امكان افزايش ظرفيت وجود دارد؟  

خیر؛ با توجه به اینکه برگزاری آزمون تولیمو دارای شرایط خاصی است، توسعه سالن برگزاری آزمون یا افزایش صندلی نیز تابع ضوابط کنترلی و کیفی مربوطه است؛ به همین دلیل در صورت تکمیل ظرفیت، امکان افزایش ظرفیت وجود ندارد. از این رو خواهشمند است از مراجعه حضوری به سازمان یا ارسال درخواست به شیوه های مختلف خودداری کنید.
 

Copyright © 2020 sanjesh.org, All right reserved