آيا تعداد دفعات ثبت نام در ازمون هاي توليمو داراي محدوديت است؟  

محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در آزمون وجود ندارد و همچنین شرکت در چند آزمون الزامی نیست.
به عبارت دیگر آزمون های تولیمو مستقل از یکدیگر هستند و نمرات کسب شده در آن ها در آزمون های دیگر تاثیری ندارد و در صورتی که داوطلب در هر یک از آزمون ها، نمره مورد نیاز خود بدست آورد می تواند در آزمون های پس از آن ثبت نام نکند.
 

Copyright © 2018 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين