آيا تعداد دفعات ثبت نام در ازمون هاي توليمو داراي محدوديت است؟  

محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در آزمون وجود ندارد و همچنین شرکت در چند آزمون الزامی نیست.
به عبارت دیگر آزمون های تولیمو مستقل از یکدیگر هستند و نمرات کسب شده در آن ها در آزمون های دیگر تاثیری ندارد و در صورتی که داوطلب در هر یک از آزمون ها، نمره مورد نیاز خود بدست آورد می تواند در آزمون های پس از آن ثبت نام نکند.
لازم به ذکر است که در صورتی که قبلا در آزمون های آتی ثبت نام کرده باشید و پس از کسب نمره درخواست انصراف از شرکت در آزمون های آتی را داشته باشید، این مساله امکانپذیر نیست و امکان انصراف از ثبت نام وجود ندارد
 

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين