آيا مي توان با كارت شناسايي ديگري به غير از كارت ملي و گذرنامه در آزمون شركت نمود؟  

خير - در صورت تخلف، داوطلب به مدت 2 تا 4 سال از شركت در آزمون هايي كه سازمان سنجش آموزش كشور برگزار كننده يا ناظر آن مي باشد مانند TOEFL ، GRE و IELTS و ... محروم خواهد شد
 

Copyright © 2018 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين