آيا مي توان با كارت شناسايي ديگري به غير از كارت ملي و گذرنامه در آزمون شركت نمود؟  

بله - شناسنامه جدید، کارت ملی هوشمند، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت یا معافیت (مخصوص برادران)
 

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين