لهجه قسمت هاي صوتي كه در بخش شنيداري استفاده مي شود، چيست؟  

ممکن است با لهجه بریتیش یا امریکایی باشد.
 

Copyright © 2021 sanjesh.org, All right reserved